top of page
san pham in.jpeg
SẢN PHẨM IN

Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau​

Ban Tin
Bản tin, Brochure, Catalogue, Sách, Tạp Chí
Bang Treo
Bảng Treo, Poster, Tờ Gấp, Tờ Rơi
Bao Thu
Bao thư, bìa hồ sơ, giấy tiêu đề
Hop
Hộp, túi giấy, thẻ Cào, tập học sinh
Lich
Lịch